บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริการที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทอย่างครบวงจรเป็นการให้บริการด้านการประเมินราคา, วิเคราะห์ตลาดและเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านการติดต่อซื้อ-ขาย หรือเช่าทรัพย์สิน บริษัทฯ สามารถให้บริการประเมินราคา FINANCIAL VALUATION โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีขึ้นไป อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) , สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร (อาคาร B) ชั้น 17 เลขที่ 6/92,6/97 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-5304333
02-5304050-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 30 พฤศจิกายน 2565
     2. พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน 30 พฤศจิกายน 2565
     3. พนักงานธุรการ (พิมพ์งาน, คีย์ข้อมูล) 30 พฤศจิกายน 2565