บริษัท ซีพีไอเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการผลิตชิ้นงานพลาสติก โลหะอัลลอยด์เบา เพื่อประกอบเป็นระบบล็อค สำหรับประตูหน้าต่าง รวมถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน อลูมิเนียมหล่อ ฉีดพลาสติก และการประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
เลขที่ 999/87 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 4 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-1745162-3
02-1745164
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีพีไอเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้ช่วยผู้บริหาร 29 พฤศจิกายน 2566
     2. ช่างซ่อมแม่พิมพ์/ช่างปรับฉีดพลาสติก 29 พฤศจิกายน 2566
     3. ผู้จัดการฝ่าย QA/QC 29 พฤศจิกายน 2566