บริษัท ซีพีไอเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการผลิตชิ้นงานพลาสติก โลหะอัลลอยด์เบา เพื่อประกอบเป็นระบบล็อค สำหรับประตูหน้าต่าง รวมถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน อลูมิเนียมหล่อ ฉีดพลาสติก และการประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
เลขที่ 999/87 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 4 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-1745162-3
02-1745164
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีพีไอเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเครื่องฉีดพลาสติก 27 กรกฎาคม 2564
     2. ช่างเทคนิคเครื่อง Stamping(ด่วน) 27 กรกฎาคม 2564