หจก.สุขสอนสิน
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะทางด้าน สาย
สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optics) สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ CAT5e, CAT6 ,CAT6A ระบบเครือ ข่ายไร้สาย (Wireless) รวมถึง ระบบเครือข่ายทางไกล (WAN)
99/78 ซอยสายไหม 74 ถนนสายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-994-3423,02-991-8445
02-992-8117
ตำแหน่งงานของ หจก.สุขสอนสิน 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิค/ช่างติดตั้ง 16 มิถุนายน 2564
     2. Technical Support 16 มิถุนายน 2564
     3. ผู้ช่วยช่างติดตั้ง (สอบถามโทร 02-994-3423, 02-991-8445) 16 มิถุนายน 2564
     4. ช่างเทคนิค/ช่างติดตั้ง 16 มิถุนายน 2564
     5. Technical Support 16 มิถุนายน 2564