บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi)
ผลิตอาหารญี่ปุ่น
487/8 ซอยศรีอยุธยา 10 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
081-9002217
ตำแหน่งงานของ บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi) 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Admin 15 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ สโตร์ คลังสินค้า 15 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานขายหน้าร้าน 15 มิถุนายน 2564
     4. เชฟซูชิ มีประสบการณ์ 15 มิถุนายน 2564
     5. พนักงาน Part-time 15 มิถุนายน 2564
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล 15 มิถุนายน 2564