บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ได้มุ่งมั่น พัฒนา และได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตแป้งข้าวจ้าว-แป้งข้าวเหนียว ส่งออก ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP , HACCP,ISO 22000 , FSSC 22000 , ISO 14001 , HALAL , KOSHER และ ORGANIC
เลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
044-756575 ต่อ 165 , 086-465-8811
044-756585
ตำแหน่งงานของ บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่วิศวกร 07 ธันวาคม 2564
     2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 07 ธันวาคม 2564
     3. เจ้าหน้าที่บุคคล 07 ธันวาคม 2564
     4. หัวหน้าแผนกบุคคล 07 ธันวาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 07 ธันวาคม 2564
     6. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 07 ธันวาคม 2564
     7. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ 07 ธันวาคม 2564
     8. เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายการตลาด 07 ธันวาคม 2564