บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด
เป็นคลังเก็บวัตถุอันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรับดำเนินการขอใบอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 38/43 โครงการ อรดา แฟคตอรี่แลนด์ ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
02-9870302, 084-0466770
02-9683686
ตำแหน่งงานของ บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรเคมี 08 กุมภาพันธ์ 2566