บริษัท อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ เซอร์วิส จำกัด
โรงแรมและร้านอาหาร
เลขที่ 19/99 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
099-9498889
ตำแหน่งงานของ บริษัท อินเตอร์ เรสซิเดนซ์ เซอร์วิส จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. กุ๊กครัวไทย-จีน 14 สิงหาคม 2565
     2. Guest Service Agent (Night Shift) 14 สิงหาคม 2565
     3. พนักงานบัญชี 14 สิงหาคม 2565