บริษัท ไทยเวลเนส อินทิเกรทีฟ เมดิซีน จำกัด
หมอแวร์สมิงสหคลินิก ศูนย์รักษาไมเกรนและโรคปวดหลังเรื้อรัง สาขาหาดใหญ่
เลขที่ 1897 หมู่ 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
098-5859394