บริษัท โชว่า คัลเลอร์ ปริ้นท์ จำกัด
บริการพิมพ์สื่อโฆษณาด้วยระบบ inkjet ตั้งแต่ออกแบบพร้อมติดตั้ง
งานป้ายต่างๆ
เลขที่ 277/85 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
089-1400468, 063-7563185, 087-6879115
02-0443353
ตำแหน่งงานของ บริษัท โชว่า คัลเลอร์ ปริ้นท์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานกราฟฟิค 27 กรกฎาคม 2564
     2. ธุรการฝ่ายขาย 27 กรกฎาคม 2564
     3. Sales Representative 27 กรกฎาคม 2564
     4. ช่างพิมพ์ inkjet 27 กรกฎาคม 2564