บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท บัวขาวเทรดดิ้ง จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 205560024871
โดย เภสัชกรหญิง ภัทรมน หาญอนันทสุข ได้มองเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรไทยแต่ละชนิด จึงมุ่งหวังที่จะยกระดับสมุนไพรขึ้นมาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในด้านสุขภาพความงาม ทั้งนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำสมุนไพรรักษาโรคมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ซึ่งบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้จักในด้านสุขภาพความงาม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านสปาสมุนไพรไทย เป็นสินค้าที่ยอมรับของตลาดไทยและจีนอย่างล้นหลาม
เลขที่ 125/29 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
062-7381991, 091-0104934, 092-5168615
ตำแหน่งงานของ บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. AdminCoten Marketing 04 มีนาคม 2567
     2. customer Service 04 มีนาคม 2567
     3. SALE MANAGER 04 มีนาคม 2567
     4. แอดมินฝ่ายขาย 04 มีนาคม 2567
     5. กราฟฟิกดีไซน์ ตัดต่อ 04 มีนาคม 2567
     6. บัญชี 04 มีนาคม 2567
     7. นักวิทยาศาสตร์ ด่วนมาก!!! 04 มีนาคม 2567
     8. ธุรการบัญชี+จัดซื้อ 04 มีนาคม 2567
     9. ด่วนมาก!!! ผู้ช่วยเภสัชกร 04 มีนาคม 2567
     10. เลขานุการ 04 มีนาคม 2567
     11. HR 04 มีนาคม 2567
     12. พนักงานQA,QC 04 มีนาคม 2567
     13. เภสัชกร Full-Time 04 มีนาคม 2567
     14. พนักงานไอทีประจำบริษัท 04 มีนาคม 2567