บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท บัวขาวเทรดดิ้ง จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 205560024871
โดย เภสัชกรหญิง ภัทรมน หาญอนันทสุข ได้มองเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรไทยแต่ละชนิด จึงมุ่งหวังที่จะยกระดับสมุนไพรขึ้นมาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในด้านสุขภาพความงาม ทั้งนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำสมุนไพรรักษาโรคมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ซึ่งบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้จักในด้านสุขภาพความงาม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านสปาสมุนไพรไทย เป็นสินค้าที่ยอมรับของตลาดไทยและจีนอย่างล้นหลาม
เลขที่ 125/29 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
062-7381991, 091-0104934, 092-5168615
ตำแหน่งงานของ บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักวิทยาศาสตร์ ด่วนมาก!!! 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. สโตร์ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. แคชเชียร์+จัดเรียงสินค้า ด่วนมากกก 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. รับสมัคร ตำแหน่ง เภสัชกร ประจำร้านยา ด่วนมากก!!! 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. ธุรการบัญชี+จัดซื้อ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ด่วนมาก!!! ผู้ช่วยเภสัชกร 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. เลขานุการ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. HR 08 กุมภาพันธ์ 2566
     9. พนักงานQA,QC 08 กุมภาพันธ์ 2566
     10. เภสัชกร Full-Time 08 กุมภาพันธ์ 2566
     11. พนักงานไอทีประจำบริษัท 08 กุมภาพันธ์ 2566