บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (InterPAC)
ดำเนินธุรกิจด้านออกแบบและบริหารงานก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม
เลขที่ 52/1 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-6170333
ตำแหน่งงานของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (InterPAC) 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการบัญชี 03 ธันวาคม 2565
     2. วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 03 ธันวาคม 2565
     3. เลขานุการ , ประสานงาน , บริหารบุคลล 03 ธันวาคม 2565
     4. วิศวกรโยธา 03 ธันวาคม 2565
     5. สถาปนิก 03 ธันวาคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) 03 ธันวาคม 2565