บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 20 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
099-616-6194
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด 30 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด สมุทรสงคราม) เงินเดือน 10,000-50,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     2. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด ราชบุรี) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     3. พนักงานขายทางโทรศัพท์ Tele Sales มีเงินเดือนประจำ13,000 บาท!! +เบี้ยขยัน 2,000 บาท 07 ธันวาคม 2564
     4. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (นนทบุรี) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     5. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (ฉะเชิงเทรา) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+คอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     6. ที่ปรึกษาประกันชีวิต (ฉะเชิงเทรา) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     7. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด ปทุมธานี) เงินเดือน 10,000-50,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     8. ที่ปรึกษาประกันชีวิต (จังหวัดชลบุรี) เงินเดือน 10,000-30,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     9. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด นครปฐม) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     10. ที่ปรึกษาประกันชีวิต (งานขายประกัน) จังหวัดจันทบุรี เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     11. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด ลพบุรี) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     12. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน(กรุงเทพ เลือกพื้นที่การทำงานได้) เงินเดือน 10,000-50,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     13. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด นครสวรรค์) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     14. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัดสระบุรี) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     15. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด สุโขทัย) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     16. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด สิงห์บุรี) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     17. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด อ่างทอง) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     18. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด ชัยนาท) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     19. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด อยุธยา) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     20. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด สุพรรณบุรี) เงินเดือน 10,000-50,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     21. ที่ปรึกษาประกันชีวิต (จังหวัดปราจีนบุรี) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     22. **ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกัน (จังหวัด นครปฐม) เงินเดือน 10,000+เบี้ยขยัน+ค่าคอม+โบนัส+Tablet 07 ธันวาคม 2564
     23. ที่ปรึกษาด้านลงทุน Unit Link 07 ธันวาคม 2564
     24. ที่ปรึกษาด้านลงทุน Unit Link 07 ธันวาคม 2564
     25. ที่ปรึกษาด้านลงทุน Unit Link 07 ธันวาคม 2564