บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 20 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
080-0761052