บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำข้า-ส่งออก ประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และ จำหน่าย-อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน,พลังงานแสงอาทิตย์
สถานที่ทำงาน : เลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 (ติดโครงการบิ๊กเกอร์แลนด์3) คลอง9
065-547-9323
02-987-1196
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Incoming QC. 11 ธันวาคม 2566
     2. พนักงานรายวัน- ฝ่ายผลิต 11 ธันวาคม 2566