บริษัท เอ็ช.ที. (กรุงเทพฯ) เทรดดิ้ง จำกัด
จัดจำหน่ายท่อและอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม ระบบงานร้อยสายโทรศัพท์ และระบบการเกษตร การชลประทาน โดยเฉพาะระบบท่อพลาสติกอุตสาหกรรม (Thermoplastic Industrial Piping Systems) เพื่อใช้ในงานระบบน้ำดี น้ำเสีย เคมีภัณฑ์ และงานรับแรงดันสูง ในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
เลขที่ 29 ถนนเฉลิมเขตยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
02-2243830 คุณกิ๊ฟ