บริษัท ที เอส วาย เบลส จำกัด
ประกอบธุรกิจ ทางด้าน นำเข้า ส่งออก ( สินค้าทั้งใน และ ต่างประเทศ )
เลขที่ 40/7 ถนน กุดั่น ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
084-994-4536
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที เอส วาย เบลส จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป 27 ตุลาคม 2564
     2. SUPERVISOR 27 ตุลาคม 2564
     3. ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 27 ตุลาคม 2564
     4. ผู้จัดการฝึกหัด ( รับสมัครด่วน หลายอัตรา ) 27 ตุลาคม 2564
     5. ฝ่ายการตลาด 27 ตุลาคม 2564