บริษัท พร้อมมิตร ซัพพลายเชน จำกัด
ขนส่งสินค้า กระจายสินค้าตามห้าง,ร้าน
เลขที่ 535/79 ซอยเกษมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-2762704
02-2762705
ตำแหน่งงานของ บริษัท พร้อมมิตร ซัพพลายเชน จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้างาน Logistic 27 กรกฎาคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 27 กรกฎาคม 2564