บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
เลขที่ 68/132 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
02-9251131
02-9251900
ตำแหน่งงานของ บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. วิศวกรไฟฟ้า 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. สถาปนิก 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. วิศวกรโยธา 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. พนักงานหน้าเตาร้านสยามเต๊ก 25 กุมภาพันธ์ 2567