บริษัท แม่ประพิมพ์ ฟู้ด แอนด์ ซอสเซจ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายไส้กรอกอีสาน
เลขที่ 554/9-12 ซอยบางแค 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
081-8022908
02-8011241
ตำแหน่งงานของ บริษัท แม่ประพิมพ์ ฟู้ด แอนด์ ซอสเซจ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. marketing officer 23 มิถุนายน 2564
     2. Quality assurance 23 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานฝ่ายผลิต 23 มิถุนายน 2564
     4. พนักงานขับรถส่งของ 23 มิถุนายน 2564
     5. พนักงานขายสินค้า 23 มิถุนายน 2564
     6. ธุรการทั่วไป 23 มิถุนายน 2564