บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางจราจร
สัญญาณไฟจราจร และเสาไฟฟ้าส่องสว่าง แบบครบวงจร
เลขที่ 20/15 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-103-3273-5 , 099-281-7802 (คุณทรายขวัญ) ,084-425-1119 (คุณเกรียงศักดิ์)
02-103-3276
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป) 14 สิงหาคม 2565
     2. พนักงานคลังสินค้า 14 สิงหาคม 2565
     3. พนักงานขับรถขนส่งรถเล็ก 14 สิงหาคม 2565
     4. พนักงานธุรการ ฝ่ายการผลิต 14 สิงหาคม 2565
     5. พนักงานสวัสดิการ/ธุรการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 14 สิงหาคม 2565
     6. ธุรการประสานงานขายราชการ 14 สิงหาคม 2565
     7. พนักงานขาย ด่วน! 14 สิงหาคม 2565
     8. วิศวกรควบคุมงานโครงการ ด่วน! 14 สิงหาคม 2565
     9. ช่างซ่อมบำรุง 14 สิงหาคม 2565
     10. ช่างเชื่อม 14 สิงหาคม 2565
     11. พนักงานฝ่ายผลิต (เครื่องกล) 14 สิงหาคม 2565
     12. วิศวกร R&D 14 สิงหาคม 2565