บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางจราจร
สัญญาณไฟจราจร และเสาไฟฟ้าส่องสว่าง แบบครบวงจร
เลขที่ 20/15 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-103-3273-5 , 099-281-7802 (คุณทรายขวัญ) ,084-425-1119 (คุณเกรียงศักดิ์)
02-103-3276
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง 18 ตุลาคม 2564
     2. ช่างเชื่อม 18 ตุลาคม 2564
     3. พนักงานฝ่ายผลิต (เครื่องกล) 18 ตุลาคม 2564
     4. ช่างเขียนแบบ 18 ตุลาคม 2564
     5. วิศวกร R&D 18 ตุลาคม 2564