บริษัท แอดโวคาโด จำกัด
ระบบซอฟแวร์
เลขที่ 805 อาคารนคราทาวเวอร์ ชั้น 1 โซน เอ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
063-1755263
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอดโวคาโด จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Marketing Strategies Department Officer 15 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruiting) 15 มิถุนายน 2564
     3. เจ้าหน้าที่ทำนัดให้ Sale (Telesale) 15 มิถุนายน 2564
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 15 มิถุนายน 2564
     5. Tele Marketing 15 มิถุนายน 2564
     6. IT Administaration and support 15 มิถุนายน 2564
     7. Sale Executive 15 มิถุนายน 2564