บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด
ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, งานเครืองกล สำหรับอาคารสูง, โรงงาน, ฟาร์ม, สถานีผลิตน้ำของการประปา
เลขที่ 14/166 หมู่ 5 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 40 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5836701-2
02-5836703
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - จัดจ้าง ด่วน!! 30 พฤศจิกายน 2565
     2. พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่) 30 พฤศจิกายน 2565
     3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ด่วน!!) 30 พฤศจิกายน 2565
     4. วิศวกรไฟฟ้า 30 พฤศจิกายน 2565