บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
ขนส่งสินค้า
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 95/9 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สาขาสระบุรี : เลขที่ 95 หมู่ 4 ตำบลหนองปริง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
087-9568000
02-9412411
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จป.วิชาชีพ 04 ตุลาคม 2565
     2. ช่างไฟฟ้า 04 ตุลาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่จัดส่ง 04 ตุลาคม 2565
     4. แม่บ้าน 04 ตุลาคม 2565
     5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 04 ตุลาคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่บัญชี 04 ตุลาคม 2565
     7. คนสวน 04 ตุลาคม 2565
     8. เจ้าหน้าที่การเงิน 04 ตุลาคม 2565
     9. เจ้าหน้าที่ GPS Monitor 04 ตุลาคม 2565
     10. พนักงานขับรถเทเลอร์ 04 ตุลาคม 2565
     11. แม่บ้าน 04 ตุลาคม 2565
     12. เจ้าหน้าที่ QC. 04 ตุลาคม 2565
     13. ช่างเครื่องยนต์ 04 ตุลาคม 2565