บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
ขนส่งสินค้า
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 95/9 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สาขาสระบุรี : เลขที่ 95 หมู่ 4 ตำบลหนองปริง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
087-9568000
02-9412411
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จป.วิชาชีพ 29 กันยายน 2566
     2. เจ้าหน้าที่ QC. 29 กันยายน 2566
     3. เจ้าหน้าที่สต๊อกอะไหล่ 29 กันยายน 2566
     4. จป.วิชาชีพ 29 กันยายน 2566
     5. ช่างไฟฟ้า 29 กันยายน 2566
     6. เจ้าหน้าที่จัดส่ง 29 กันยายน 2566
     7. แม่บ้าน 29 กันยายน 2566
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 29 กันยายน 2566
     9. เจ้าหน้าที่บัญชี 29 กันยายน 2566
     10. คนสวน 29 กันยายน 2566
     11. เจ้าหน้าที่การเงิน 29 กันยายน 2566
     12. เจ้าหน้าที่ GPS Monitor 29 กันยายน 2566
     13. พนักงานขับรถเทเลอร์ 29 กันยายน 2566
     14. แม่บ้าน 29 กันยายน 2566
     15. เจ้าหน้าที่ QC. 29 กันยายน 2566
     16. ช่างเครื่องยนต์ 29 กันยายน 2566