บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
ขนส่งสินค้า
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 95/9 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
สาขาสระบุรี : เลขที่ 95 หมู่ 4 ตำบลหนองปริง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
087-9568000
02-9412411
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จป.วิชาชีพ 03 ธันวาคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่ QC. 03 ธันวาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่สต๊อกอะไหล่ 03 ธันวาคม 2565
     4. จป.วิชาชีพ 03 ธันวาคม 2565
     5. ช่างไฟฟ้า 03 ธันวาคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่จัดส่ง 03 ธันวาคม 2565
     7. แม่บ้าน 03 ธันวาคม 2565
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 03 ธันวาคม 2565
     9. เจ้าหน้าที่บัญชี 03 ธันวาคม 2565
     10. คนสวน 03 ธันวาคม 2565
     11. เจ้าหน้าที่การเงิน 03 ธันวาคม 2565
     12. เจ้าหน้าที่ GPS Monitor 03 ธันวาคม 2565
     13. พนักงานขับรถเทเลอร์ 03 ธันวาคม 2565
     14. แม่บ้าน 03 ธันวาคม 2565
     15. เจ้าหน้าที่ QC. 03 ธันวาคม 2565
     16. ช่างเครื่องยนต์ 03 ธันวาคม 2565