บริษัทไมโครพรีซิชั่นคาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย)จำกัด
ให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ
เลขที่ 413 ถนน บอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
081-825-5549
-
ตำแหน่งงานของ บริษัทไมโครพรีซิชั่นคาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย)จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งของ 07 ธันวาคม 2564
     2. พนักงานขับรถยนต์ส่งของ (โทรสมัครงานได้ที่ 081-825-5549) 07 ธันวาคม 2564