บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนามคม/IT/อินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์
เลขที่ 240/64–67 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 26
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
089-145-8591
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิค (ประจำเขตกรุงเทพและปริมณฑล) 23 มิถุนายน 2564