บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต สำนักงานตัวแทนนายธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ
สร้างความคุ้มครอง ทางการเงินด้วยประกันชีวิต
สนง.ตัวแทนนายธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ
เลขที่ 224/20 ถนนประชาสโสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
091-159-9938 0834555589
043-238810
ตำแหน่งงานของ บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต สำนักงานตัวแทนนายธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้แนะนำการลงทุน 16 มิถุนายน 2564
     2. Admin Social Network ขายประกันสุขภาพออนไลน์ 16 มิถุนายน 2564
     3. ผู้ช่วยผู้จัดการฯ 16 มิถุนายน 2564