Golden Diamond PLC
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การพิมพ์สื่อหรือโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทาง youtube Facebook เว็บไซต์ รวมถึงช่องทางสื่ออื่นๆ และ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรให้เป็นที่แพร่หลาย เข้าถึงได้ง่ายทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก
ซอย รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
064-410-7797
ตำแหน่งงานของ Golden Diamond PLC 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Graphic Design 28 กรกฎาคม 2564
     2. พนักงานฝ่ายขายประจำออฟฟิศ(ด่วน) 28 กรกฎาคม 2564
     3. ประสานงานด้านสื่อออนไลน์(ด่วน) 28 กรกฎาคม 2564
     4. ฝ่ายส่งเสริมการขาย ทำเอกสารภายใน(ด่วน) 28 กรกฎาคม 2564
     5. แอดมินเพจบริษัท 28 กรกฎาคม 2564
     6. Content Creator 28 กรกฎาคม 2564
     7. Account Executive 28 กรกฎาคม 2564
     8. ฝ่ายพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์บริษัท (ด่วน) 28 กรกฎาคม 2564