บริษัท เคมมาร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ,กระดาษ และอุตสาหกรรมทั่วไป
เลขที่ 836 หมู่ที่ 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
02-710-6688-93 ต่อ 20
02-710-6694
ตำแหน่งงานของ บริษัท เคมมาร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 15 มิถุนายน 2564
     2. พนักงานฝ่ายผลิต 15 มิถุนายน 2564