บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นตัวแทนนำเข้า-ส่งออก สินค้า ภายในประเทศ และต่างประเทศ
เลขที่ 29 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-3939988 ต่อ 236,237
02-3937783
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขนส่ง 14 สิงหาคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่ทำเอกสารส่งออก 14 สิงหาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก 14 สิงหาคม 2565
     4. ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก 14 สิงหาคม 2565
     5. ผู้ชำนาญการด้านศุลกากร 14 สิงหาคม 2565
     6. พนักงานขับรถ 4 ล้อ และ รถ 6 ล้อ ประจำสาขาปทุมธานี 14 สิงหาคม 2565