บริษัท เจริญศรีซีนิท จำกัด
จำหน่ายรถยนต์นำเข้าหลายประเภท
เลขที่ 2155,2157 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
095-9035182
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจริญศรีซีนิท จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการผู้บริหาร 14 สิงหาคม 2565
     2. พนักงานขาย รถนำเข้า 14 สิงหาคม 2565
     3. พนักงานบัญชี 14 สิงหาคม 2565
     4. ผู้จัดการโชว์รูม 14 สิงหาคม 2565
     5. ธุรการฝ่ายขาย/Admin Sale (หญิง) 14 สิงหาคม 2565
     6. พนักงานประจำคาร์สปา 14 สิงหาคม 2565
     7. พนักงานฝ่ายการตลาด 14 สิงหาคม 2565
     8. ช่างเครื่องยนต์ (รถนำเข้า) 14 สิงหาคม 2565