Bluetech Control.Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม ระบบโรงงานอัตโนมัติ ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า ระบบ Flow Metering ระบบ PLC ระบบ SCADA ระบบ Truck Loading System และปรับปรุงติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม ,วาล์วชนิดต่างๆ
เลขที่ 333/34 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน 365 อเวนิว ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
038-017127 , 089-569-8852(K.ขิม)
038-017127
ตำแหน่งงานของ Bluetech Control.Co.,Ltd. 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Electrical&Instument Engineer 15 มิถุนายน 2564
     2. Technician 15 มิถุนายน 2564
     3. Sale 15 มิถุนายน 2564