บริษัท บี วาย ที กรุ๊ป จำกัด
โฆษณาสื่อโซเชี่ยลออนไลน์
อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ3602 ชั้นที่ 36 เลขที่ 90
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร10310
062-690-7569
ตำแหน่งงานของ บริษัท บี วาย ที กรุ๊ป จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนขาย 23 มิถุนายน 2564
     2. เซลล์ 23 มิถุนายน 2564