บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ประกอบและติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์
18/152 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
020021652
020021625
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Engineer 23 มิถุนายน 2564