บริษัท เอส เอ็ม เอส โลจิสติคส์ จำกัด
ตัวแทนออกของ
อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์2 ชั้นที่ 19 เลขที่ 116/70
ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
081-651-5144,02-240-3434
02-240-3438
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส เอ็ม เอส โลจิสติคส์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. CS 23 มิถุนายน 2564
     2. Sale executive 23 มิถุนายน 2564
     3. เจ้าหน้าที่บันทึกใบขนสินค้า 23 มิถุนายน 2564
     4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 23 มิถุนายน 2564
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้ 23 มิถุนายน 2564