บริษัท ไทรอัมฟส์ โมล์ด เทคโนโลยี่ จำกัด
รับขึ้นรูปงานตามแบบทุกชนิด รับสร้างแม่พิมพิ์พลาสติก
แม่พิมพิ์ไดแคส รับงาน CNC /EDM / WRIE CUT
27/202 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
095-249-4092 / 081-332-6835
033-640-635
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทรอัมฟส์ โมล์ด เทคโนโลยี่ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงานช่างกลโรงงาน 17 สิงหาคม 2565
     2. ช่าง CNC Machinening center 2 อัตรา ด่วน!!! 17 สิงหาคม 2565
     3. ช่่างแม่พิมพ์พลาสติก 17 สิงหาคม 2565
     4. Cad cam 17 สิงหาคม 2565
     5. QC 17 สิงหาคม 2565
     6. พนักงาน office ด่วน 17 สิงหาคม 2565