บริษัท เจซี เฮลธ์ตี้ โปร อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ
เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
094-873-2888
029295544
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจซี เฮลธ์ตี้ โปร อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เภสัชกร 27 ตุลาคม 2564
     2. พนักงานคลังสินค้า 27 ตุลาคม 2564
     3. พนักงานฝ่ายผลิตสินค้า ( สมัครโทร 084-318-8828 ) 27 ตุลาคม 2564
     4. พนักงานบรรจุสินค้า 27 ตุลาคม 2564
     5. พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) อาหารเสริม 27 ตุลาคม 2564