สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 (CDF House) ชั้น 5
เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2264-0909 ต่อ 123
0-2661-8505-6
ตำแหน่งงานของ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม 07 ธันวาคม 2564