ทรงพลฟาร์ม
ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่
56/2 หมู่5 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
0615609666
-
ตำแหน่งงานของ ทรงพลฟาร์ม 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง 27 กรกฎาคม 2564
     2. เสมียน 27 กรกฎาคม 2564
     3. สัตวบาล 27 กรกฎาคม 2564