บริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด
โรงงานผลิตสินค้าจากอลูมิเนียม เช่น บันได บานพับ บานเกล็ด และเส้นอลูมิเนียม
เลขที่ 211 หมู่ที่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
02-461-1216-18
02-461-1219
ตำแหน่งงานของ บริษัท นิวแสงไทยอินดัสตรี จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เสมียน 27 กรกฎาคม 2564
     2. ฝ่ายการผลิตสินค้าจากอลูมิเนียม 27 กรกฎาคม 2564
     3. ซ่อมบำรุง เครื่องจักร ขัดพิม กลึงเหล็ก 27 กรกฎาคม 2564