บริษัท เย่ห์พาร์ฟาน จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้า
566 หมู่ที่ 2 ซอย วิรุณราษฎร์ ถนน เศรษฐกิจ
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
02-810-9547-9
02-810-1362
ตำแหน่งงานของ บริษัท เย่ห์พาร์ฟาน จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง ( รับสมัครด่วน ) 04 ตุลาคม 2565
     2. IT Junior Programmer ( รับสมัครด่วน ) 04 ตุลาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่บุคคล 04 ตุลาคม 2565
     4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 04 ตุลาคม 2565