บริษัท เย่ห์พาร์ฟาน จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้า
566 หมู่ที่ 2 ซอย วิรุณราษฎร์ ถนน เศรษฐกิจ
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
02-810-9547-9
02-810-1362