บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป
- ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
- ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ SUZUKI
- ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ MG
- ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ MAZDA

( ในจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น )
1. บริษัท อารีมิตร ยนตรการ จำกัด (เยื้อง รพ. มหาสารคาม )
1110/25-30 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 043-723327, 043-711341
แผนที่ : https://goo.gl/maps/uGxnWrhA4jXcSNtUA


2. บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด (บายพาสแก่งเลิงจาน ตรงข้าม บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด )
237 หมู่ที่ 13 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000
โทร. 043-777456, 043-777989
แผนที่ : https://goo.gl/maps/M5YihKK8Xa8h7bQy9

3. บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (บายพาสแก่งเลิงจาน ตรงข้าม บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด )
277 หมู่ที่ 13 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000
โทร. 043-777457, 043-777458
แผนที่ : https://goo.gl/maps/PHA92KkJKvHWZq4X7

4. บริษัท อารีมิตร มาสด้า จำกัด
9/1 ถนนสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-010252, 043-010253
แผนที่ : https://goo.gl/maps/kFqJzn4ghi3dMZwQ6

0610180616,043711341
ตำแหน่งงานของ บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรักษาความปลอดภัย 30 กันยายน 2566
     2. ที่ปรึกษาการขาย ( รับด่วน หลายอัตรา ) 30 กันยายน 2566
     3. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 30 กันยายน 2566
     4. เจ้าหน้าที่บุคคล 30 กันยายน 2566
     5. ที่ปรึกษางานบริการ 30 กันยายน 2566
     6. ช่างเทคนิค 30 กันยายน 2566
     7. พนักงานบัญชี 30 กันยายน 2566
     8. พนักงานตรวจสอบรถใหม่ (PDI) 30 กันยายน 2566