บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
เลขที่ 2/10-11,14,55 ซอยรามอินทรา14 (ซ.มัยลาภ) ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-5780353-4, 082-4504066, 064-935-0374
02-5782672