บริษัท แอดวานส์ โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด
- ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมบำรุง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G, 3G, 4G
- SDH, Microwave, FOM & fiber cable, BSS, BTS, BSC & TC
- DC Power, Site Facility and Alarm system
- Node B, IP-RAN, CX600, ATN910
- FWDM, DWDM
- ออกแบบและติดตั้งระบเตรือข่าย IP Network อุปกรณ์ Juniper, Cisco
- Outside Plan Survey & Installation Cable
เลขที่ 56/151 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
02-3763099, 081-6172497
02-3763098
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอดวานส์ โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Engineer 07 ธันวาคม 2564