บริษัท วสาภัทร จำกัด
ให้บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และรายงานประเมินกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)Monitor และรับเหมาก่อสร้าง อาคารสูง, โรงงาน, และระบบบำบัดน้ำเสีย
107/14 ซอย ลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา)
แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
021719241
021719240
ตำแหน่งงานของ บริษัท วสาภัทร จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน 11 ธันวาคม 2566
     2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 11 ธันวาคม 2566
     3. นักสังคมศาสตร์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อมสายสังคม 11 ธันวาคม 2566