บริษัท อินภิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
หัวหน้าควบคุมงานก่อสร้าง
เลขที่ 9 ซอยนาจอมเทียน 56 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
088-1855567