บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการขายเครื่องจักรกล เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบ
เลขที่ 155/36 หมู่ที่ 7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
065-459-9498 ( ติดต่อได้ตลอด 24 ชม. ) หรือโทร 038-065-116-8
ตำแหน่งงานของ บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่คีย์ใบเสนอราคา 24 กันยายน 2564
     2. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sales Manager ) 24 กันยายน 2564
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน Accounting Officer, Finance 24 กันยายน 2564
     4. เจ้าหน้าที่สอบเทียบ Calibration Technician 24 กันยายน 2564
     5. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (Sale วิ่ง) 24 กันยายน 2564
     6. ผู้จัดการวิชาการ (Technical Manager) 24 กันยายน 2564
     7. นักศึกษาฝึกงาน ***เจ้าหน้าที่สอบเทียบ Calibration Technician 24 กันยายน 2564
     8. หัวหน้าช่างสอบเทียบ ( Lab Supervisor) 24 กันยายน 2564
     9. ผู้จัดการคุณภาพ Quality Manager 24 กันยายน 2564
     10. ฝ่ายสนับสนุนด้านไอที IT support 24 กันยายน 2564