บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, แกนหลอดด้าย และฉีดพลาสติก
เลขที่ 40/25 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
035-719-516-8,098-281-2849
035-719-515
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บุคคล 24 กันยายน 2564