โคลเวอร์ทริป CloverTrip
โคลเวอร์ทริป CloverTrip จดทะเบียนในนามบริษัท พากันรวย999 จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
และเปิดดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการจัดหาที่พักโรงแรม และ รีสอร์ท ภายในประเทศไทยเพื่อบริการให้กับลูกค้าที่เป็นคนไทยในราคาพิเศษ
โดยปัจจุบันทางบริษัทได้มีคอนแทรคกับโรงแรมภายในประเทศไทยมากถึง 2,000 กว่าโรงแรม
เลขที่ 169 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
089-347-4742